Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Raporları

Şirket Ünvanı:TURCAS PETROL A.Ş.
Sektörü:G47
Kuruluş Tarihi:01.01.1931
Geçerlilik Tarihi:01.03.2019 - 01.03.2020
A - PAY SAHİPLERİ:%94,88
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%97,34
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%96,99
D - YÖNETİM KURULU:%94,73
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR
Geçerlilik Tarihi:02.03.2018 - 02.03.2019
A - PAY SAHİPLERİ:%94,98
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%96,84
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%95,98
D - YÖNETİM KURULU:%95,26
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR
Geçerlilik Tarihi:03.03.2017 - 03.03.2018
A - PAY SAHİPLERİ:%94,53
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%95,84
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%95,98
D - YÖNETİM KURULU:%93,87
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR
Geçerlilik Tarihi:03.03.2016 - 03.03.2017
A - PAY SAHİPLERİ:%93,39
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%94,34
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%94,98
D - YÖNETİM KURULU:%92,29
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR
Geçerlilik Tarihi:03.03.2015 - 03.03.2016
A - PAY SAHİPLERİ:%92,94
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%92,34
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%94,95
D - YÖNETİM KURULU:%91,78
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR
Geçerlilik Tarihi:03.03.2014 - 03.03.2015
A - PAY SAHİPLERİ:%90,84
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%91,89
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%90,81
D - YÖNETİM KURULU:%90,21
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR
Geçerlilik Tarihi:08.03.2013 - 08.03.2014
A - PAY SAHİPLERİ:%84,72
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%90,00
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%89,74
D - YÖNETİM KURULU:%85,25
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR
Geçerlilik Tarihi:08.03.2012 - 08.03.2013
A - PAY SAHİPLERİ:%84,00
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%90,43
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%92,68
D - YÖNETİM KURULU:%69,93
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR
Geçerlilik Tarihi:08.03.2011 - 08.03.2012
A - PAY SAHİPLERİ:%83,00
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%88,30
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%87,80
D - YÖNETİM KURULU:%65,36
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR
Geçerlilik Tarihi:12.03.2010 - 12.03.2011
A - PAY SAHİPLERİ:%72,86
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%87,80
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%73,33
D - YÖNETİM KURULU:%61,07
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR