Şirket İçi Temel Eğitimler

Kobirate tarafından düzenlenecek olan şirket içi temel eğitim programları ve katılımı zorunlu olan personel aşağıda belirtilmiştir. Eğitim programları, her yıl gözden geçirilerek uygulamaya konulur.

Katılımı zorunlu olanlar:

 • Kobirate Yönetim Kurulu ve Üyeleri
 • Şirket Ortakları
 • Kobirate Derecelendirme Komitesi
 • Derecelendirme uzmanları
 • Denetçiler
 • Analistler

Eğitim programları aşağıdaki konu başlıklarında verilir, konu başlıkları ve uygulama süreleri ihtiyaca göre belirlenir.

 • Genel Derecelendirme Yaklaşımları ve Finansal analiz,
 • Kobirate Derecelendirme Metodolojisi ve Uygulama eğitimi,
 • Derecelendirme Süreçleri, Etik ilkeler, İç Kontrol Sistemleri,
 • Basel Yaklaşımları,
 • Sektör raporlarının değerlendirilmesi,
 • Dünya ve ülke ekonomisindeki gelişim ve değişimler,

Yukarıda belirtilen eğitim programlarının planlanmasından Genel Müdür sorumludur.
Yöneticiler birlikte çalıştıkları personelin mesleki gelişimleri ile ilgili olarak önerilerde bulunmak gereken önlemleri almak ve uygulamak zorundadır. Bu fonksiyon yönetici kademesindeki personelin asli görevlerinden kabul edilir.

Seminer Tarih
SPK ve OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Kurumsal Yönetimde Yeni Gelişmeler 27 – 28 Nisan 2009
Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler 11 Mayıs 2009
Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri 25 – 26 Mayıs 2009
Kobirate Derecelendirme Metodolojisi ve Uygulama Eğitimi 8 – 9 – 10 Haziran 2009
Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler 15 Haziran 2009
Derecelendirme Süreci, Etik İlkeler ve İç Kontrol Sistemleri 22 – 23 Haziran 2009
Kamuyu Aydınlatma ve Bağımsız Denetim 6 – 7 Temmuz 2009
Risk Yönetiminde Temel Kavramlar 20 – 21 Temmuz 2009
Basel II Sürecinde Gelişmeler ve İlgili Düzenlemeler 27 – 28 Temmuz 2009


* Yukarıdaki eğitim programı Yönetim Kurulu ve Derecelendirme Komitesi üyeleri ile derecelendirme uzmanlarına yönelik olarak hazırlanıp uygulanmıştır.