PERFECTRATE

PERFECTRATE (Kobirate yazılım sistemi):

Günümüz teknolojilerinin yardımı ile internet ve intranet ortamını alt yapı olarak kullanan Kobirate yazılım sistemi, kendi içinde temelde 6 bölüme ayrılmıştır:

1- Üyelik sistemi

Sistemde herhangi bir işlem yapabilmek için, sisteme üye (kullanıcı) olmak gerekmektedir. Bu alt yapı günümüzde en çok kullanılan, kişilerin mail adreslerini kullanıcı adı olarak girildiği sistem olarak yapılandırılmıştır.

Aktif bir mail adresinden yapılan başvurular, yine o mail adresine dönen bir onaylama sistemi ile hayata geçmektedir.

Sistem diğer işlemlerinde olduğu gibi bu işlemini de info@kobirate.com.tr adresinden otomatik mail atarak kişilerle ilişkisini sürdürür.

2- Web admin sistemi

Webadmin kullanıcısı web adresinde yayınlanan firmanın bir önyüzü olan www.kobirate.com.tr adresindeki sitenin dinamik olarak gücellenmesi yanı sıra web adresini ziyaret edenlerin loglarının görüntülendiği, çeşitli haberlerin girildiği, cv (iş) başvurularının izlendiği bir sistemi kontrol eder.

3- Administrator kullanıcısı yetkileri

Sistemde en yüksek seviyede olan admin kullanıcısı, diğer tüm kullanıcıların menü sistemlerini ve yetkilerini belirler. Kullanıcı tanımları ve sisteme üye olmuş tüm kullanıcıların düzenlenmesini sağlar.

Kullanıcıların erişebildikleri menu sistemleri, kullanıcıların ünvanları ile belirlenir.
İlk şart olarak sistemde:

  1. Admin
  2. Sistem Yöneticisi
  3. Şirket
  4. Webadmin

Ünvanları bulunmaktadır. Bu her bir ünvanın kullanıcılarına gelen menüler birbirinden farklıdır.
Zaman içersinde daha yetkili veya daha az yetkili kullanıcılar oluştuğunda onlarada yeni ünvanlarla yeni menü sistemleri atabilmektedir.

4- Sistem Yöneticileri

Kobirate sisteminin ana görevi olan kredi derecelendirme işlemini yapacak olan kullanıcıların kullandıkları tüm programların erişelebildiği bir menü sistemine sahip olan kullanıcılardır.

Bu sistemle, işlemlerin yapılacağı alt programlara erişip, her türlü ayrıntılı rapor alınabilmektedir.

5- Sistem içi İletişim

Sisteme üye olmuş tüm kullanıcılar kendi aralarında sistem üzerinden haberleşebilirler. Haberleşme sadece kullanılar arasında değil, sistemle kullanıcılar arasında da olmaktadır.

Sistem tüm gerekli işlemlerini, kullanıcılara iletilmesi gerekiyorsa, İletişim modülü üzerinden yapar.

İletişim üzerinden sistem tarafında gönderilen mesajların içinde, yapılması gereken işlemlerin bir kısa yolu da bulunabilir. Böylece kişi yapması gereken işlemi, menüler yarıdımı ile yapabilirken, sadece mesajın içindeki bir kısa yolu kliklemesi ile gerçekleştirebilir.

6- Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi, Kredi Derecelendirme, Tahvil Derecelendirme, Proje Finans Derecelendirmesi işlemleri

ALT YAPI

Yukarıda bir özeti verilen sistem, Microsoft teknolojilerinin kullanıldığı bir alt yapı üzerinde işlemektedir.

Sistem günümüzün en güvenilir işletim sistemlerinden biri olan WINDOWS 2019 SERVER üzerinde işlemektedir.

Internet teknolojillerinin kullanıldığı Kobirate sistemi, Microsoft Internet Information Server (IIS 7.0) üzerinde hizmet vermektedir.

Program alt yapısı olarak Server tarafında Asp.Net teknolojisi, client tarafında jQuery (Javascript) kodlarının bulunduğu bir yapı üzerinde çalışmaktadır.

Bunun yanında çeşitli DLL’ler de Server tarafında kullanılmaktadır.

Sisteme erişim herhangi bir tarayıcı (browser) tarafından yapılmaktadır.

Server tarafında çalışan programlar, SQL database'de tutulan tüm verilere Standart SQL komutları ve geliştirilen Stored procedureler aracılığı ile erişmektedir.

Sistem TürkTelekomdan alınan Sabit IP üzerine yönlendirilmiş olan:

http://www.kobirate.com.tr
http://www.kobirate.com

adresleri üzerinden servis vermektedir.

Sistem Internete Router ve Firewall aracılığı ile bağlı olan kendi içersinde tüm güvenlik önlemleri alınmış, sadece sistem tarafından kullanılan PORT’ların açık olduğu, yedekli bir biçimde çalışmaktadır.

Sistem KOBİRATE’in kendi ortamında konuşlandırılmış olup, güvenlik açısından herhangi bir hosting firmasından hizmet alınmamıştır. Firma içinde Sistem odası düzenlenip, sistemler kesintisiz güç kaynağı ve backup sistemleri ile desteklenmiştir.

Sistem virüs etkinlikleri açısından, günümüzde bilinen, kullanılan, ESET ENDPOINT ANTIVIRUS VE MAIL SECURITY teknolojisi ile korunmaktadır.

Web server hizmeti gibi mail server hizmeti de bünye içinde sağlanmış olup, MICROSOFT EXCHANGE ile hizmet verilmektedir.

Sistem Yedeklemesi, Günlük, Haftalık Aylık Backuplar şeklinde Sistem tarafından DVD’lere alınmakta ve etiketlenip kasalarda saklanmaktadır.

Tüm sistemlerin Image’ları kurulduğu andan itibaren DVD’lere alınmıştır.