Talebe Bağlı Olmayan Derecelendirme Usul ve İlkeleri

A-Genel

B.D.D.K Derecelendirme Kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetlerine ilişkin esasları belirleyen 29.09.2007 tarih ve 26658 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğin 20. maddesi f fıkrasına göre ve SPK’nun Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme kuruluşlarına ilişkin esasları belirleyen 12.07.2007 tarih ve 26580 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğin 21. maddesi e fıkrasında belirtilen talebe bağlı olmayan derecelendirme usul ve esaslarına göre;

Kobirate uluslar arası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.nin (Kobirate) talebe bağlı olmayan derecelendirme usul ve esasları aşağıdadır.

 1. Kobirate firmaların direkt taleplerine bağlı olmaksızın sadece kamuya açık bilgileri esas alarak derecelendirme yapabilir.
 2. Kobirate talebe bağlı olarak derecelendirme yapabilmesi için yönetim kurulu kararı gereklidir.
 3. Kobirate talebe bağlı olmaksızın gerçekleştireceği derecelendirme hizmetlerinde en önemli unsur, Kamuya açık bilgilerin sağlıklı bir derecelendirme hizmeti için yeterli bilgileri içermesidir.
 4. Yeterli bilgilere ulaşılamayan işlemlerde derecelendirme hizmeti verilmez.
 5. Talebe bağlı olmayan işlemlerde yeterli bilgi kavramı, Kobirate derecelendirme metodolojisine uygun ve kuruluşların kamuoyu bilgisine sunduğu finansal verilerin tamamı ve finansal olmayan verilerin önemli bir bölümünü içermesidir.
 6. Talebe bağlı olmayan derecelendirme sürecinin başlayabilmesi için madde 5’de belirtilen bilgilere erişilebilir olması gerekli koşuldur.
 7. Kobirate tarafından Talebe bağlı olmayan derecelendirme işlemleri asgari 4 hesap dönemi yapılır ve altı aylık süreçlerde gözden geçirilip sonuçları kamuoyu ile paylaşılır.
 8. Kobirate talebe bağlı olamayan derecelendirme süreçlerinde firmalardan bilgi ve belge talep etmeyecektir.
 9. Talebe bağlı olmaksızın Yapılan derecelendirme sürecinin tam bir gizlilik içerisinde yürütülmesi esastır.

B- Talebe bağlı olmayan derecelendirme iş süreçleri

 1. Talebe bağlı olmayan derecelendirme süreci, Kobirate yönetim kurulu kararından sonra ilgili kuruluşun yönetimine işletmelerinin Kobirate tarafından talebe bağlı olmayan derecelendirme kapsamına alındığı yazılı olarak bildirilmesi ile başlar.
 2. Talebe bağlı olmadan yapılan derecelendirme sonucuna, Firmanın kamuya açık finansal ve finansal olmayan bilgilerinin Kobirate derecelendirme metodolojisine uygun olarak analiz yapılması ile ulaşılır.
 3. Talebe bağlı olmaksızın derecelendirilen firma ihtiyari olmak koşulu ile kamuoyu ile paylaşılan bilgiler dışında bilgilerini Kobirate ile paylaşabilir.
 4. Kobirate tarafından gerçekleştirilen derecelendirme sonuçları gönderilen bir mektupla kamuoyu ile paylaşılmadan önce firmaya bildirilir. Mektup iadeli taahhütlü olarak firmaya gönderilir.
 5. Kobirate’in Derecelendirme sonuçlarının firmaya ulaşmasından sonra sonuçların kamuoyu ile paylaşabilmesi için 7 gün bekleme süresi vardır.
 6. Bu süre sununda ilgili kuruluştan herhangi bir geri dönüş sağlanamazsa sonuçlar 7 günlük süre sonunu izleyen ilk iş günü Kobirate tarafından BDDK, SPK ve İMKB’ye bildirerek sonuçları internet sitesi aracılığı ile kamuoyu ile paylaşır.
 7. Kobirate’e 7 günlük bekleme süresi içerisinde firma tarafından gönüllü olarak ilave bilgi ve belgelerin gönderileceği bildirilirse, Derecelendirme süreci bilgi ve belgelerin Kobirate’e ulaşmasından sonra en az 10 gün ve en fazla 30 gün içerisinde tekrar gözden geçirilerek sonuçlandırılacaktır. Derecelendirme sonuçları firmaya yazılı olarak bildirildikten sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır.
 8. Kobirate belge ve bilgilerin gönderilmesinde bir oyalama girişiminin olduğuna karar verirse kamuya açık bilgilerle ulaştığı derecelendirme notunu kamuoyu ile paylaşacaktır.
 9. Kobirate talebe bağlı olmaksızın gerçekleştirdiği derecelendirme süreçlerinde firmanın görüşme taleplerine olumlu yaklaşım gösterecektir.
 10. Kobirate derecelendirme sürecinin her aşamasında derecelendirilen kuruluş tarafından yeniden ilave bilgi ve belge gönderilmesini kabul eder, bu bilgi ve belgelerin derecelendirme sonuçlarını etkileyecek derecede önemli olması durumunda vermiş olduğu derecelendirme sonuçlarını revize edebilir. Revize sonuçlar Kobirate tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
 11. Kobirate derecelendirme sürecinin herhangi bir aşamasında Kobirate tarafından başlatılan derecelendirme süreci ilgili firmanın talebi doğrultusunda talebe bağlı derecelendirme haline dönüştürebilir, Bu durum da yapılan sözleşme örnekleri yönetmelikler gereği düzenleyici kuruluşlara gönderilir.
 12. Talebe bağlı olmayan derecelendirme işlemleri Düzenleyici kuruluşların bu konuda çıkarttıkları yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilecektir.