Derecelendirme Uzmanları

Hayrettin Keskin

Hayrettin Keskin Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunudur.

Çalışma hayatına Garanti Bankası A.Ş.’de Müfettiş Yardımcısı olarak başlamış, yetkili müfettiş ve Müfettiş olarak görev yapmıştır (1985–1988). Daha sonra bu bankanın Otomasyon Müdürlüğünde müdür yardımcısı olarak 1988–1992 yılları arasında görev yapmış ve bu dönemde manuel bankacılıktan bilgisayarlı bankacılığa geçiş sürecinde önemli görevler almıştır.

Hayrettin Keskin Garanti Bankası A.Ş’de 1992–2003 yılları arasında sırasıyla Yeni Bosna, Bayrampaşa, Fatih Şubelerinde şube müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur.

Meslek yaşamı boyunca çok sayıda eğitimi başarı ile tamamlayan Hayrettin Keskin SPK tarafından Düzenlenen Derecelendirme Lisans sınavlarında başarılı olarak Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme lisanslarına sahip olmuştur.

hayrettinkeskin@kobirate.com.tr

Kerime Nesrin Baydar

Kerime Nesrin BAYDAR, Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Mezunudur.

Çalışma hayatına Garanti Bankası A.Ş’de Müfettiş Yardımcısı olarak başlayıp (1985) daha sonra bu Bankanın Personel Müdürlüğü, Marmara Bölge Müdürlüğü ve Genel Müdürlük Krediler Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı (1988–1993). Fındık zade, Kadıköy ve Mecidiye köy Ticari şubelerinde Şube Müdürü olarak görev yapmıştır (1993–2002).

Kerime Nesrin BAYDAR iş yaşamı boyunca çak sayıda mesleki eğitim programını başarı ile tamamlamış olup, Banka tarafından uygulanan Bankanın Otomasyon sistemine geçiş projesi, Ticari Etkinleştirme Projesi, Bireysel Etkinleştirme Projesi, Krediler Modülü, BPR projesi, Nokta projelerinde görev almıştır.

Çalışma süresi içerisinde Bankacılık ve Krediler eğitimlerini de veren Kerime Nesrin BAYDAR SPK tarafından verilen Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme lisanslarına sahiptir.

nesrinbaydar@kobirate.com.tr

F. Şahver Kabil

F. Şahver Kabil, orta öğretimini Kadıköy Anadolu Lisesi’nde, yüksek öğrenimini ise İTÜ Matematik Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır.

T. Garanti Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Krediler Müdürlüğünde (1985 – 1992) kredi tahsis ve banka içi/dışı raporlamalardan sorumlu olarak çalışma hayatına başlayan Şahver Kabil daha sonra Bank Ekspres A.Ş. de (1992 – 2001) Kurumsal Krediler ve Pazarlama Birimi’nde Birim Müdürü olarak görev yapmış ayrıca kısa bir süre Bahçekapı Şube Müdürlüğüne vekalet etmiştir. 2001 – 2006 tarihleri arasında Tekfenbak A.Ş. de Kredi Risk Komite Başkanlığı’nda bulunarak bankanın kredi risk kurulum sürecini yönetmiştir. 2006 dan sonra ise Kurumsal Krediler Tahsis Bölümünde kredi tahsisi ve takibi konusunda çalışmıştır.

Çalışma hayatı boyunca bir taraftan TBB, CIBS, BDDK, PWC, Risk Yöneticileri Derneği, Sungard, Algorithmics gibi gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı seminerlerle bankacılık ve risk yönetimi konularında çeşitli eğitimler almış diğer taraftan özellikle Bankalar Kanunu, İleri Kredilendirme Teknikleri ve Basel I – II konularında eğitimler vermiştir.

SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme lisansı sahibidir.

GARP (Global Ass. Of Risk Proffessionals), Risk Yöneticileri Derneği ve Kalid üyeliği bulunmaktadır. Şahver Kabil ingilizce bilmektedir.

sahverkabil@kobirate.com.tr

Z. Nermin Uyar

Çalışma hayatına 1983 yılında TC Ziraat Bankası İzmir Dış Muameleler Şubesi’nde başlayan Nermin Uyar, sırasıyla İnterbank’ta Kambiyo servislerinde yetkili olarak, Kredi Pazarlama Bölümünde Mali Analist ve Pazarlama Yetkilisi olarak , ayrıca Kredi İzleme Bölümünde de Yönetici olarak çalışmıştır. Esbank’ta çalıştığı sürece çeşitli şubelerde Müdür Yrd. ve Müdür olarak çalışmıştır. 2000-2007 yıllları arasında turizm sektöründe proje bazında finansman ve organizasyon danışmanlığı yapmıştır.

Çalışma yaşamı boyunca Kredi Ölçme ve Değerlendirme, Risk Analizleri, Proje Finansmanı, Sermaye Piyasası İşlemleri, Fon Yönetimi ve Yönetim&Organizasyon konularında eğitimler almıştır.

SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı sahibidir.

İzmir 9 Eylül Üni. İktisat Fakültesi ( lisans ) ve İstanbul Üniv. Para ve Bankacılık Bölümü ( Y.Lisans ) mezunu olan Nermin Uyar, İngilizce bilmektedir.

nerminuyar@kobirate.com.tr

Aylin Soydan

Aylin Soydan İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunudur.

Lisans eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde İktisat Yüksek Lisans Programını tamamlamıştır. Soydan, bir süre İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünde görev yaptıktan sonra eğitimine Londra’da devam ederek Middlesex University’den İktisat doktorası almıştır.

Middlesex University’de, Boğaziçi Üniversitesinde ve halen İstanbul Üniversitesinde yarı-zamanlı olarak ders veren Soydan’ın iktisat alanında uluslararası konferanslarda sunulmuş tebliğleri ve yayınlanmış makaleleri vardır.

SPK tarafından verilen Kurumsal Yönetim Derecelendirme ve Kredi Derecelendirme Lisanslarına sahiptir ve ingilizce bilmektedir.

aylinsoydan@kobirate.com.tr

Cenk Süleyman İNCE

1969 yılında İstanbul’da doğan İNCE lisans eğitimini 1992 yılında Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünde tamamlamıştır.

Bankacılık hayatına 1994 yılında T. Garanti Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak başlamış ve 2000 – 2003 yıllarında Şube Müdürü olarak sürdürmüştür.

2004 yılından itibaren muhtelif firmaların iş süreçlerinin etkinleştirilmesi ve yeniden yapılanma projelerinde görev almış, finans müdürlüğü yapmıştır.

“Türk Bankacılık Sistemi ve Krediler” başlıklı Ekonometrik çalışması ile Marmara Üniversitesinden Yüksek Lisans derecesi almıştır. Aynı Üniversitede Mali Hukuk Doktorası yapmakta olan İNCE, “Kurumsal Yönetim uyum derecelendirme” lisansına sahiptir.

cenkince@kobirate.com.tr

Serap ÇEMBERTAŞ

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur.Çalışma hayatına Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğünde Mali Analist olarak başlamıştır.Bankanın değişik şubelerinde şube müdürlüğü ve bankaya bağlı iştiraklerde Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır.SPK Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Lisansları sahibidir.

serapcembertas@kobirate.com.tr

 

Ahmet GENÇER

Ahmet Gençer, Erciyes Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi , İşletme bölümü mezunudur.Çalışma hayatına T.Garanti Bankası A.Ş.’de Müfettiş Yardımcısı olarak başlayıp,(1986) daha sonra bu Bankanın Genel Müdürlük Krediler Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcısı (1992-1994) olarak görev yapmıştır.1994 yılından itibaren Toprakbank A.Ş. Altunizade Şubesinde Şube Müdürü olarak görev yapmaya başlamış ve  Bankanın farklı şubelerinde Şube Müdürü olarak görev almıştır. (1994-2002) 2002 Yılından itibaren Şekerbank T.A.Ş.’de Şube Müdürü olarak görev almaya başlamış olup, farklı Şubelerde Şube Müdürlüğü görevini üstlenmiştir.(2002-2013)

Ahmet GENÇER, iş yaşamı boyunca Banka içi ve dışı çok sayıda mesleki eğitim programını başarı ile tamamlayıp, çalışma süresi içerisinde Bankacılık ve Krediler eğitimleri de vermiştir.

SPK Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme  Lisanslarına sahiptir. Ayrıca, SMMM Ruhsatı ve Kamu Gözetim Kurumu ,Bağımsız Denetçi Belgesi bulunmaktadır.

ahmetgencer@kobirate.com.tr