Kredi Komitesi

Hasan Tüzün

T. Garanti Bankası A.Ş.’de Müfettiş Yardımcısı olarak bankacılığa başladı. Aynı bankanın Genel Müdürlük birimlerinde (eğitim, insan kaynakları, krediler) yöneticilik yaptı. Daha sonra özel bir bankanın kuruluş safhasında görev aldı ve kredilerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve aynı bankada Genel Müdürlük görevini yürüttü. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (T.M.S.F.) tarafından yönetim ve denetimine el konulan çeşitli bankaların yönetimlerinde bulundu. Krediler, mali kontrol, insan kaynakları, pazarlama gibi birimlerden sorumlu oldu. T.M.S.F. adına söz konusu bankaların birleştirilmesi görevlerini yürüttü. Bankalar Kanunu’nun ilgili maddelerine göre T.M.S.F. tarafından yönetim ve denetimine el konulan bankaların hakim ortaklarına ait şirketlerde yönetim kurulu üyeliği ve yönetim kurulu başkanlıklarında bulundu. Halen Kobirate Uluslar arası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A. Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

hasantuzun@kobirate.com.tr

Burhan Taştan

Kobirate Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdür olarak çalışan Taştan, bankacılık mesleğine Türkiye Garanti Bankası A.Ş’de Müfettiş Yardımcısı olarak başlamış ve anılan bankada müfettişliğin yanı sıra Çukurova Bölge Müdürlüğü, Adana Kuru köprü, Adana Merkez, İstanbul Fındıklı şubelerinde şube müdürlüğü, Genel Müdürlük pazarlama müdürlüğü tekstil bölümünde de müdür olarak görev yapmıştır.

1995-2005 yılları arasında Türkiye’de diğer mali kurumlarda Genel müdür ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezunu olan Taştan SPK tarafından verilen Kurumsal Yönetim Derecelendirme ve Kredi Derecelendirme Lisanslarına sahiptir.

burhantastan@kobirate.com.tr

Mehmet Tanju Polatkan

1939 Ankara’da doğdu,1961 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu, Devlet Planlama Teşkilatında üst düzey yöneticilik, Merkez Bankasında başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş olup 2000–2004 yılları arasında TMSF fon Bankaları ortak yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır.

DEĞERLİ ÜSTADIMIZI SAYGIYLA ANIYORUZ.

Hasan Ulukanlı

1942 Kastamonu/Tosya doğumludur.

1965 yılında Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisinden mezun olmuştur.

Meslek hayatına 1961 yılında Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde kontrolör olarak göreve başlamış olup Bankacılık Mesleğine 1971 yılında Türkiye iş Bankası A.Ş.’de Teftiş Kurulunda Müfettiş Yardımcısı olarak başlamış aynı bankada Genel Müdürlük birimlerinde yöneticilik yapmıştır. 1988 yılında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş.pazarlama müdürü olarak göreve başlamış ve bu kurumda Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür olarak görev yapmıştır.

2000–2004 yılları arasında TMSF fon bankalarında yönetim Kurulu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır.

hasanulukanli@kobirate.com.tr

Ahmet Çakaloz

1955´de İzmir´de doğdu. Bornova Anadolu Lisesi, ABD´de Palo Alto Lisesi´ni (AFS burslusu olarak) ve Orta Dogu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü´nü bitirdi. 1980´den 2004´e kadar aralarında Yapı Kredi, Chase Manhattan, Garanti, İnterbank, Ziraat ve Halk Bankaları olan çeşitli bankalarda yöneticilik yaptı. Özellikle bireysel bankacılık alanındaki yeniliklerin, bireysel krediler, taşıt ve otomobil kredileri, kredi kartları ürünlerinin Türkiye´de uygulanmasına öncülük eden ekiplerin içinde yer aldı. Hem özel, hem kamu bankalarında, müşteri ve piyasa odaklı olmaya yönelik önemli değişim projeleri yönetti. 2001–2003 yıllarında Kamu Bankaları Ortak Yönetim Kurulu’nda murahhas üye olarak bulundu. Çalıştığı bankalarda, kurumsal iletişim faaliyetlerinin de sorumluluğunu üstlendi. Öte yandan, çeşitli sivil toplum etkinlikleri içinde bulundu. Açık Radyo´nun kuruluşundan itibaren içinde yer aldı. Açık Radyo’da Klasik batı müziği programları yapmaya devam etmekte. 2006-2007’de İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Mali ve İdari Koordinatörü olarak çalıştı. Halen Darüşşafaka Cemiyeti Kaynak Geliştirme Koordinatörü olarak çalışmakta… 3 çocuk babasıdır.