Sıkça Sorulan Sorulan

Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi nedir?

Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi, firmaların yönetim yapılarının, yönetilme biçiminin, pay sahipliği ve menfaat sahipliğini ilgilendiren düzenlemelerin, tam anlamıyla şeffaf ve doğru bilgilendirmenin günümüz modern kurumsal yönetim ilkelerine uygun yapılıp yapılmadığını denetleyen ve mevcut duruma karşılık gelen bir notu veren sistemdir.

Basel II nedir?

Basel II, bankaların sağlıklı bir yapıda faaliyetlerini sürdürebilmeleri için oluşturulan ve bankaları üstlendikleri tüm riskler karşısında bünyelerinde tutmaları gerekli asgari sermaye miktarını belirleyen standartlar bütünüdür.

Kredi Derecelendirmesi nedir?

Firmaların kullanacağı krediyi geriye ödeyebilme gücünü, işletmelerin risk durumlarını, ödeyebilirliklerinin belirlenmesini veya borçluluğu temsil eden sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz ve benzeri yükümlülüklerini vadelerinde karşılayabilme risklerinin tarafsız adil olarak değerlendirilmesi ve sınıflandırılması işlemidir.

Basel II’nin amacı nedir?

Basel II’nin amacı, bankaların sağlıklı bir yapıda hizmet vermelerini ve “güven” sorunu yaşamamaları ve risklerin tanımlanması, ölçülmesi ve bankalarda yeterli karşılığının tutulmasıdır.

Basel II’ye göre firmalar ne şekilde sınıflandırılacaktır?

Kredi Tutarı (EURO) Yıllık Ciro (EURO) Sınıflandırma
> 1.000.000 > 50.000.000 Kurumsal
> 1.000.000 < 50.000.000 Kurumsal KOBİ
< 1.000.000 > 50.000.000 Kurumsal
< 1.000.000 < 50.000.000 Perakende KOBİ


Kurumsal Yönetim Nedir?

Birçok farklı şekilde tanımlanabilecek kurumsal yönetim (corporate governance), en geniş anlamda modern yaşamda insanların bir amaca ulaşmak için oluşturduğu herhangi bir kurumun yönetiminin düzenlenmesidir. Daha dar anlamda ise, bir kurumun beşeri ve mali sermayeyi çekmesine, etkin çalışmasına ve böylece ait olduğu toplumun değerlerine saygı gösterirken uzun dönemde ortaklarına ekonomik değer yaratmasına imkân tanıyan her türlü kanun, yönetmelik, kod ve uygulamaları ifade etmektedir (Dünya Bankası, Corporate Governance Manual).

Kurumsal Yönetim Derecelendirmesinde Hangi Ana Başlıklar Altında İnceleme Yapılır?

  1. Pay Sahipleri
  2. Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
  3. Menfaat Sahipleri
  4. Yönetim Kurulu

Hangi Firmalar Kredi Derecelendirme Yaptırmalıdır?

Yukarıda yapılan tanımlamalarda Kurumsal ve Kurumsal KOBİ sınıfına giren firmalar kredi derecelendirmelerini yaptırmak durumundadır.

Kredi Derecelendirme Sırasındaki Değerlendirmede Firmaların yalnızca Sayısal (Mali) Verileri mi Dikkate Alınır?

Kredi derecelendirmesinde Kobirate; kurumsal yönetim, yönetimin kalitesi ve ortaklık yapısının kalitesinin analizi, finansal risk analizi, iş riski analizi yöntemleri ile firmanın yalnızca sayısal analizini değil çok yönlü analizini gerçekleştirmektedir.