CAMELS Analizi

CAMELS ANALİZİ

Camels analizi, ülkemizin de dahil olduğu bir çok ülkede ulusal denetim otoritelerince, bankacılık sisteminin risk bazlı uzaktan gözetim faaliyetleri çerçevesinde genel durumunun belirlenmesinde kullanılan bir değerlendirme sistemidir. Bu sistem, derecelendirme kuruluşlarının bankaları derecelendirme çalışmalarında da kullanılmaktadır.

Camels analizinde;

            C – Sermaye Yeterliliği
            A – Varlık Kalitesi
            M – Yönetim Yeterliliği
            E – Kazanç Durumu
            L – Likidite
            S – Piyasa Risklerine Duyarlılığı

ifade etmektedir.

Çalışmamızda, bankaların ölçütlerinin tek bir gösterge ile ifade edilmesi ve/veya izlenmesindeki zorluklar nedeniyle gelişmiş ekonomilerde uzunca bir süredir kullanılmakta olan “Birleşik Gösterge – Performans Endeksi” kullanılmıştır.

Çalışmamız, 2004 yılını baz alarak 2005 – 2012 yıl sonları itibariyle hem tüm bankacılık sistemi hem de bankacılık alt grupları bazında performans gelişimini göstermektedir. Çalışmamızda yıl sonu BDDK interaktif bülten verileri kullanılmıştır.

 

2005-2012 YIL SONLARI İTİBARİYLE CAMELS ANALİZ-PERFORMANS ENDEKS GELİŞİMİ

Camels Analiz bileşenleri bazında 2005-2012 yıl sonları itibariyle bankacılık sistemi ve bankacılık grupları performans gelişimleri aşağıda verilmektedir.

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılmış olan bu çalışma bankacılık sistemi ile ilgili  BDDK interaktif bültenden alınan yıl sonu verileri ile güncelleştirilecektir.