Hakkımızda

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. iki yıl öncesine dayanan ön çalışmalardan sonra Haziran 2008 tarihinde beş Türk ortakla kurulmuş Yerel bir Kredi Derecelendirme şirketidir. Sermayesi, tamamı ödenmiş 200.000 TL’dir.

Şirketimizin Ortakları, Kredi Derecelendirme Komitelerinin Üyeleri, Danışma Kurulları ve Derecelendirme Uzmanları, Finans ve reel sektörün önde gelen isimlerinden oluşturulmuş, firmalarımızın ve finans kesiminin yapılarını yakından tanımakta ve takip etmektedirler.

Şirketimiz Nisan 2009´da SPK tarafından Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme ve Kredi Derecelendirme konularında yetkilendirilmiştir.

Kobirate Kredi Derecelendirme Metodolojisi, yerel unsurlarda içerecek şekilde uluslar arası standartlarda hazırlanmış ve sistematiktir. Temel yazılım programı ile yol gösterici ve eğitici özelliği bulunmaktadır. Düzenleyici kuruluşların temel göstergelerde değişiklikleri önermesi halinde sisteme hemen uyarlanabilir parametrik bir alt yapı özelliğine sahiptir.

Temel yazılım programımızda derecelendirme hizmeti verilen firmalara Avrupa Birliği Ekonomik Sınıflandırma sistemi (NACE) uygulanmakta ve NACE sınıflandırma sistemi ile sistemimize kayıtlı sektörel verilerle değerlendirilmesi yapılmaktadır. Bu verilerin aktif büyüklüğü GSMH´nın % 75’i seviyesindedir.

Kobirate aşağıda belirtilen şirket ve kurumlarda kredi derecelendirme işlemlerini amaçlamaktadır.

A- Merkezi Yönetimler,Kamu Kuruluşları, Uluslar arası Teşkilatlar ve çok taraflı Kalkınma Bankaları,

1-Kamu Kuruluşlarının derecelendirilmesi,
2-Kamu Kuruluşları Tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarının derecelendirilmesi,

B- Şirketler ve Projeler

1-Bankaların Derecelendirilmesi,
2-Bankalar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarının derecelendirilmesi,
3-Bankalar dışında Finansal kuruluşların derecelendirilmesi,
4-Bankalar dışında Finansal kuruluşlar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarının derecelendirilmesi,
5-Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme kapsamında yer almayan Kurumsal Şirketlerin derecelendirilmesi,
6-Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme kapsamında yer almayan Kurumsal Şirketler tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarının derecelendirilmesi,
7-Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin ve diğer şirketlerin derecelendirilmesi,
8-Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler ve diğer şirketler tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarının derecelendirilmesi,
9-Proje Finansmanlarının Derecelendirilmesi,

Kobirate’in Kurumsal Yönetim Derecelendirme Metodolojisi OECD, SPK ve BDDK Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak kendine özgü yazılım programı ile uluslar arası standartlarda hazırlanmış ve firmalarımıza yol gösterici ve eğitici özelliği bulunmaktadır.

Kobirate ülkemizde kurumsal yönetim uyum standartlarını yükseltmek amacıyla aşağıda belirtilen şirket ve kurumlarda Kurumsal Yönetime uyum derecelendirme işlemlerini amaçlamaktadır.

1-Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum Derecelendirilmesi,

2-BİST’de İşlem gören şirketlerin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum Derecelendirilmesi,

3-BİST dışı şirketlerin kurumsal yönetim ilkelerine uyum Derecelendirilmesi,

4-Sivil Toplum Kuruluşlarının Kurumsal Yönetim uyum Derecelendirilmesi,

ORTAKLIK YAPISI

Adı Soyadı Payı Yüzdesi
Hasan TÜZÜN 64.000.-TL %32
Burhan TAŞTAN 62.000.-TL %31
Can TEKİN 62.000.-TL %31
Hayrettin KESKİN 2.000.-TL %1
Ahmet GENCER 2.000.-TL %1
     
     
S. Cenk İNCE 2.000.-TL %1
     
Z. Nermin UYAR 2.000.-TL %1
Serap ÇEMBERTAŞ 2.000.-TL %1
Aylin SOYDAN 2.000.-TL %1
     

 

YÖNETİM KURULU

Hasan TÜZÜN Yönetim Kurulu Başkanı
Burhan TAŞTAN Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür
Can TEKİN Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı

 

BDDK KREDİ KOMİTESİ ÜYELERİ

M.Tanju POLATKAN
Hasan ULUKANLI
Ahmet Gürşen ÇAKALOZ
Hasan TÜZÜN
Burhan TAŞTAN

DANIŞMA KURULU

İbrahim BETİL
Tanbey VEZİROĞLU (Değerli Ustadımızı Saygıyla anıyoruz)
Doç.Dr. Faik ÇELİK
Mehmet BULDURGAN

DENETÇİ

İHY Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.

DERECELENDİRME UZMANLARI

Hayrettin KESKİN
Kerime Nesrin BAYDAR
F.Şahver KABİL
Nermin Zehra UYAR
Aylin SOYDAN
Cenk İNCE
Serap ÇEMBERTAŞ

Ahmet GENÇER