Kobirate A.Ş. Tarafından Kullanılan Uzun Vadeli Ulusal Notların Sembol ve Tanımları

AAA-AA-A-BBB not kategorilerinde derecelendirilen kurum veya menkul kıymetler, piyasa tarafından “Yatırım Yapılabilir” olarak değerlendirilmelidir.

KR AAA Derecelendirilen borçlular ve borçların diğer borçlar ve borçlulara kıyasla en yüksek kredi kalitesini, finansal yükümlülükleri yerine getirmesi son derece yüksek oranı ifade eder.
KR AA+
KR AA
KR AA-
Derecelendirilen borçlular ve borçların diğer borçlar ve borçlulara kıyasla yüksek kredi kalitesini ifade eder. Finansal yükümlülüklerini yerine getirmesi yüksek, Ekonomik, Finansal ve yönetimsel koşullardaki ani değişikliklerden etkilenme olasılığının düşük olmasını ifade eder.
KR A+
KR A
KR A-
Derecelendirilen borçlar ve borçluların diğer borçlar ve borçlulara kıyasla ortalamanın üzerinde kredi kalitesini ifade eder. Finansal olarak kıyaslandığında ortalamanın üzerinde kredi kalitesini ifade eder. Finansal yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyeti yüksek ancak olumsuz ekonomik koşullardan etkilenebilir.
KR BBB+
KR BBB
KR BBB-
Derecelendirilen borçlar ve borçluların diğer borçlar ve borçlulara göre ortalama kredi kalitesini ifade eder. Finansal yükümlülükleri yerine getirme kabiliyeti yüksek, olumsuz ekonomik koşullardan etkilenme riski fazla.

BB, B, CCC, CC, C kategorilerinde derecelendirilen kurum veya menkul kıymetler piyasa tarafından “spekülatif” olarak değerlendirilmelidir.

KR BB+
KR BB
KR BB-
Derecelendirilen borçlar ve borçluların diğer borç ve borçlulara kıyasla ortalamanın altında kredi kalitesini ifade eder. Finansal yükümlülüklerini yerine getirmede ekonomik ve finansal koşullara karşı son derece hassastır.
KR B+
KR B
KR B-
Derecelendirilen borçlular ve borçların diğer borç ve borçlulara kıyasla zayıf kredi kalitesini ifade eder. Finansal yükümlülüklerini yerine getirmede ekonomik ve finansal koşullara hayli hassastır.
KR CCC Derecelendirilen borçlular ve borçların diğer borç ve borçlulara kıyasla çok zayıf kredi kalitesini ifade eder. Yatırım yapılabilir kategorisinin oldukça altında tehlikede ve finansal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için ekonomik, sektörel ve finansal koşulların olumlu gelişmesi gerekmektedir.
KR CC Derecelendirilen borçlular ve borçların diğer borç ve borçlulara kıyasla yetersiz kredi kalitesini ifade eder. Finansal yükümlülüklerin yerine getirilmeme riski oldukça yüksektir.
KR C Derecelendirilen borçlular ve borçların diğer borç ve borçlulara kıyasla son derece yetersiz kredi kalitesi ifade eder. Risk çok yüksektir.
KR D Bu kategoride derecelendirilen borçlular ve borçlar mali yükümlülüklerini yerine getirememiştir.


Kobirate A.Ş. Tarafından Kullanılan Uzun Vadeli Ulusal Not Tanımlarının Maksimum ve Minimum Matematiksel Skorları

Kobirate tarafından kullanılan matematiksel skorlar ve aralıkları aşağıda gösterilmiştir.

DERECELENDİRME NOTU MATEMATİKSEL ARALIĞI
KR AAA 88–100,0
KR AA+ 84–87,9
KR AA 80–83,9
KR AA- 76–79,9
KR A+ 72–75,9
KR A 68–71,9
KR A- 64–67,9
KR BBB+ 60–63,9
KR BBB 56–59,9
KR BBB- 52–55,9
KR BB+ 48–51,9
KR BB 44–47,9
KR BB- 40–43,9
KR B+ 36–39,9
KR B 32–35,9
KR B- 28–31,9
KR CCC 25–27,9
KR CC 22–24,9
KR C 20–21,9
KR D 0–19,9