Yönetim

Hasan Tüzün

T. Garanti Bankası A.Ş.’de Müfettiş Yardımcısı olarak bankacılığa başladı. Aynı bankanın Genel Müdürlük birimlerinde (eğitim, insan kaynakları, krediler) yöneticilik yaptı. Daha sonra özel bir bankanın kuruluş safhasında görev aldı ve kredilerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve aynı bankada Genel Müdürlük görevini yürüttü. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (T.M.S.F.) tarafından yönetim ve denetimine el konulan çeşitli bankaların yönetimlerinde bulundu. Krediler, mali kontrol, insan kaynakları, pazarlama gibi birimlerden sorumlu oldu. T.M.S.F. adına söz konusu bankaların birleştirilmesi görevlerini yürüttü. Bankalar Kanunu’nun ilgili maddelerine göre T.M.S.F. tarafından yönetim ve denetimine el konulan bankaların hakim ortaklarına ait şirketlerde yönetim kurulu üyeliği ve yönetim kurulu başkanlıklarında bulundu. Halen Kobirate Uluslar arası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A. Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

hasantuzun@kobirate.com.tr

Burhan Taştan

Kobirate Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdür olarak çalışan Taştan, bankacılık mesleğine Türkiye Garanti Bankası A.Ş’de Müfettiş Yardımcısı olarak başlamış ve anılan bankada müfettişliğin yanı sıra Çukurova Bölge Müdürlüğü, Adana Kuru köprü, Adana Merkez, İstanbul Fındıklı şubelerinde şube müdürlüğü, Genel Müdürlük pazarlama müdürlüğü tekstil bölümünde de müdür olarak görev yapmıştır.

1995-2005 yılları arasında Türkiye’de diğer mali kurumlarda Genel müdür ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır.

Meslek yaşamı boyunca, Değişimde Kalite Yönetimi, Zaman Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Performans ve Verimlilik yönetimi gibi pek çok konularında eğitim ve seminerlere katılıp, başarı ile tamamlamıştır.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezunu olan Taştan SPK tarafından verilen Kurumsal Yönetim Derecelendirme ve Kredi Derecelendirme Lisanslarına sahiptir.

burhantastan@kobirate.com.tr

Can Tekin

1970 yılında İstanbul’da doğan Tekin, Terakki Vakfı Şişli Terakki Lisesini bitirdikten sonra, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. University of Essex’de Financial and Business Economics dalında lisans üstü diploma programını tamamladıktan sonra, 1995 yılında Bank Ekspres A.Ş. Teftiş Kurulu’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. Daha sonra sırasıyla Yetkili Müfettiş Yardımcısı ve Müfettiş olarak görev yaptı. Teftiş Kurulu’ndan sonra Eurobank Tekfen A.Ş.’nin sırasıyla Gebze ve Bayrampaşa Şubeleri’nde Şube Müdürlüğü görevinde bulundu. Halen Kobirate Uluslar arası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Tekin İngilizce bilmektedir.Can Tekin SPK tarafından verilen Kurumsal Yönetim Derecelendirme ve Kredi Derecelendirme lisansı sahibidir.

cantekin@kobirate.com.tr