Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Raporları

Şirket Ünvanı:ŞEKERBANK T.A.Ş
Sektörü:Bankalar
Kuruluş Tarihi:10.06.1953
Geçerlilik Tarihi:25.01.2018 - 25.01.2019
A - PAY SAHİPLERİ:%92,45
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%92,84
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%95,34
D - YÖNETİM KURULU:%91,69
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR
Geçerlilik Tarihi:25.01.2017 - 25.01.2018
A - PAY SAHİPLERİ:%91,77
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%91,67
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%95,34
D - YÖNETİM KURULU:%90,81
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR
Geçerlilik Tarihi:26.01.2016 - 26.01.2017
A - PAY SAHİPLERİ:%91,53
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%91,51
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%95,34
D - YÖNETİM KURULU:%90,48
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR
Geçerlilik Tarihi:06.02.2015 - 06.02.2016
A - PAY SAHİPLERİ:%91,05
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%90,68
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%94,67
D - YÖNETİM KURULU:%89,93
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR