Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Raporları

Şirket Ünvanı:TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI
Sektörü:Diğer hizmet faaliyetleri
Kuruluş Tarihi:01.12.2002
Geçerlilik Tarihi:31.10.2017 - 31.10.2018
A - PAY SAHİPLERİ:%95,35
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%79,17
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%97,96
D - YÖNETİM KURULU:%96,63
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR