Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Raporları

Şirket Ünvanı:TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ
Sektörü:Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
Kuruluş Tarihi:19.09.1995
Geçerlilik Tarihi:26.12.2018 - 26.12.2019
A - PAY SAHİPLERİ:%100,00
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%87,50
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%91,84
D - YÖNETİM KURULU:%92,43
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR
Geçerlilik Tarihi:22.12.2017 - 22.12.2018
A - PAY SAHİPLERİ:%100,00
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%84,42
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%89,90
D - YÖNETİM KURULU:%89,91
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR
Geçerlilik Tarihi:13.12.2016 - 13.12.2017
A - PAY SAHİPLERİ:%98,84
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%75,00
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%85,71
D - YÖNETİM KURULU:%89,07
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR