Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Raporları

Şirket Ünvanı:TÜRK GİRİŞİM VE İŞ DÜNYASI KONFEDERASYONU
Sektörü:Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
Kuruluş Tarihi:14.04.2005
Geçerlilik Tarihi:06.12.2016 - 06.12.2017
A - PAY SAHİPLERİ:%87,21
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%75,00
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%83,67
D - YÖNETİM KURULU:%78,15
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR