Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Raporları

Şirket Ünvanı:VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Sektörü:Finans ve sigorta faaliyetleri
Kuruluş Tarihi:13.06.1991
Geçerlilik Tarihi:17.01.2014 - 17.01.2015
A - PAY SAHİPLERİ:%93,85
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%96,67
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%94,87
D - YÖNETİM KURULU:%91,80
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR
Geçerlilik Tarihi:18.01.2013 - 18.01.2014
A - PAY SAHİPLERİ:%90,77
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%95,00
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%92,31
D - YÖNETİM KURULU:%89,34
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR
Geçerlilik Tarihi:18.01.2012 - 18.01.2013
A - PAY SAHİPLERİ:%84,00
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%90,43
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%90,24
D - YÖNETİM KURULU:%84,31
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR
Geçerlilik Tarihi:19.01.2011 - 19.01.2012
A - PAY SAHİPLERİ:%82,00
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%88,30
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%85,37
D - YÖNETİM KURULU:%79,74
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR
Geçerlilik Tarihi:27.01.2010 - 27.01.2011
A - PAY SAHİPLERİ:%78,57
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%87,80
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%83,33
D - YÖNETİM KURULU:%77,86
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR