Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Raporları

Şirket Ünvanı:PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.
Sektörü:Ulaştırma ve depolama
Kuruluş Tarihi:12.01.1990
Geçerlilik Tarihi:17.08.2018 - 17.08.2019
A - PAY SAHİPLERİ:%93,74
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%95,01
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%93,43
D - YÖNETİM KURULU:%93,67
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR
Geçerlilik Tarihi:21.08.2017 - 21.08.2018
A - PAY SAHİPLERİ:%91,81
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%94,51
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%91,93
D - YÖNETİM KURULU:%91,93
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR
Geçerlilik Tarihi:26.08.2016 - 26.08.2017
A - PAY SAHİPLERİ:%90,89
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%94,51
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%90,83
D - YÖNETİM KURULU:%90,64
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR
Geçerlilik Tarihi:29.09.2015 - 29.09.2016
A - PAY SAHİPLERİ:%89,98
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%94,51
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%89,93
D - YÖNETİM KURULU:%87,57
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR
Geçerlilik Tarihi:24.10.2014 - 24.10.2015
A - PAY SAHİPLERİ:%85,19
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%93,51
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%87,90
D - YÖNETİM KURULU:%85,39
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR
Geçerlilik Tarihi:31.12.2013 - 31.12.2014
A - PAY SAHİPLERİ:%79,17
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%80,00
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%87,18
D - YÖNETİM KURULU:%81,15
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR