Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Raporları

Şirket Ünvanı:TÜRKİYE İNŞAAT MALZEMESİ SANAYİCİLERİ DERNEGİ
Sektörü:İdari ve destek hizmet faaliyetleri
Kuruluş Tarihi:01.04.1984
Geçerlilik Tarihi:09.11.2016 - 09.11.2016
A - PAY SAHİPLERİ:%95,35
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%72,92
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%79,59
D - YÖNETİM KURULU:%81,51
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR