Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Raporları

Şirket Ünvanı:MODA DENİZ KULÜBÜ DERNEĞİ
Sektörü:Diğer hizmet faaliyetleri
Kuruluş Tarihi:08.04.1935
Geçerlilik Tarihi:20.12.2018 - 20.12.2019
A - PAY SAHİPLERİ:%93,02
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%83,33
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%95,92
D - YÖNETİM KURULU:%92,43
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR
Geçerlilik Tarihi:11.10.2017 - 11.10.2018
A - PAY SAHİPLERİ:%93,02
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%77,08
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%95,92
D - YÖNETİM KURULU:%91,59
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR