Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Raporları

Şirket Ünvanı:TÜRKİYE KALİTE DERNEĞİ
Sektörü:Diğer hizmet faaliyetleri
Kuruluş Tarihi:12.11.1990
Geçerlilik Tarihi:29.12.2017 - 29.12.2018
A - PAY SAHİPLERİ:%91,86
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%70,83
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%87,75
D - YÖNETİM KURULU:%88,23
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR