Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Raporları

Şirket Ünvanı:GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.
Sektörü:İdari ve destek hizmet faaliyetleri
Kuruluş Tarihi:10.01.2010
Geçerlilik Tarihi:30.05.2018 - 30.05.2019
A - PAY SAHİPLERİ:%84,50
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%89,37
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%91,90
D - YÖNETİM KURULU:%80,22
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR
Geçerlilik Tarihi:15.09.2017 - 15.09.2018
A - PAY SAHİPLERİ:%79,96
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%75,92
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%91,90
D - YÖNETİM KURULU:%78,70
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR