Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Raporları

Şirket Ünvanı:PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Sektörü:İçeceklerin imalatı
Kuruluş Tarihi:11.08.1986
Geçerlilik Tarihi:21.11.2018 - 21.11.2019
A - PAY SAHİPLERİ:%95,44
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%95,09
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%96,98
D - YÖNETİM KURULU:%93,70
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR
Geçerlilik Tarihi:21.11.2017 - 21.11.2018
A - PAY SAHİPLERİ:%95,21
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%94,67
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%96,98
D - YÖNETİM KURULU:%93,17
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR
Geçerlilik Tarihi:21.11.2016 - 21.11.2017
A - PAY SAHİPLERİ:%95,21
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%92,34
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%96,98
D - YÖNETİM KURULU:%92,47
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR