Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Raporları

Şirket Ünvanı:EGE GENÇ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
Sektörü:İdari ve destek hizmet faaliyetleri
Kuruluş Tarihi:09.05.1990
Geçerlilik Tarihi:07.03.2018 - 07.03.2019
A - PAY SAHİPLERİ:%98,84
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%79,17
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%97,96
D - YÖNETİM KURULU:%94,11
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR
Geçerlilik Tarihi:07.02.2017 - 07.02.2018
A - PAY SAHİPLERİ:%98,04
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%66,67
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%97,96
D - YÖNETİM KURULU:%84,03
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR