Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Raporları

Şirket Ünvanı:İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Sektörü:Finans ve sigorta faaliyetleri
Kuruluş Tarihi:30.03.2010
Geçerlilik Tarihi:19.08.2016 - 19.08.2017
A - PAY SAHİPLERİ:%70,96
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%63,45
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%78,81
D - YÖNETİM KURULU:%70,67
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR