Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Raporları

Şirket Ünvanı:TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI
Sektörü:İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri
Kuruluş Tarihi:23.01.1995
Geçerlilik Tarihi:28.12.2018 - 28.12.2019
A - PAY SAHİPLERİ:%95,35
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%92,71
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%97,96
D - YÖNETİM KURULU:%94,11
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR
Geçerlilik Tarihi:26.12.2017 - 26.12.2018
A - PAY SAHİPLERİ:%95,35
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%89,58
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%97,96
D - YÖNETİM KURULU:%92,43
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR
Geçerlilik Tarihi:01.11.2016 - 01.11.2017
A - PAY SAHİPLERİ:%93,02
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%85,42
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%95,92
D - YÖNETİM KURULU:%84,03
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR