Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Raporları

Şirket Ünvanı:TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEGİ
Sektörü:İdari ve destek hizmet faaliyetleri
Kuruluş Tarihi:01.04.2003
Geçerlilik Tarihi:28.12.2018 - 28.12.2019
A - PAY SAHİPLERİ:%94,19
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%91,67
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%97,96
D - YÖNETİM KURULU:%95,79
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR
Geçerlilik Tarihi:29.12.2017 - 29.12.2018
A - PAY SAHİPLERİ:%93,02
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%91,67
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%95,92
D - YÖNETİM KURULU:%94,95
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR
Geçerlilik Tarihi:19.11.2015 - 19.11.2016
A - PAY SAHİPLERİ:%91,86
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%79,17
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%91,84
D - YÖNETİM KURULU:%88,23
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR