Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Raporları

Şirket Ünvanı:TÜRKİYE SİGORTA BİRLİĞİ
Sektörü:Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
Kuruluş Tarihi:04.07.1927
Geçerlilik Tarihi:02.02.2016 - 02.02.2017
A - PAY SAHİPLERİ:%91,86
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%64,58
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%95,92
D - YÖNETİM KURULU:%76,47
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR