Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Raporları

Şirket Ünvanı:EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
Sektörü:Ana metal sanayii
Kuruluş Tarihi:11.05.1960
Geçerlilik Tarihi:27.07.2018 - 27.07.2019
A - PAY SAHİPLERİ:%91,23
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%95,67
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%95,48
D - YÖNETİM KURULU:%90,55
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR
Geçerlilik Tarihi:28.07.2017 - 28.07.2018
A - PAY SAHİPLERİ:%90,89
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%95,67
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%94,98
D - YÖNETİM KURULU:%89,34
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR
Geçerlilik Tarihi:29.07.2016 - 29.07.2017
A - PAY SAHİPLERİ:%90,89
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%94,51
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%92,88
D - YÖNETİM KURULU:%85,39
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR
Geçerlilik Tarihi:29.07.2015 - 29.07.2016
A - PAY SAHİPLERİ:%89,30
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%92,01
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%91,93
D - YÖNETİM KURULU:%83,45
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR