Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Raporları

Şirket Ünvanı:ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.
Sektörü:Ana metal sanayii
Kuruluş Tarihi:08.03.1986
Geçerlilik Tarihi:27.05.2015 - 27.05.2016
A - PAY SAHİPLERİ:%8838,00
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%7537,00
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%8283,00
D - YÖNETİM KURULU:%7831,00
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR
Geçerlilik Tarihi:28.05.2014 - 28.05.2015
A - PAY SAHİPLERİ:%85,17
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%74,37
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%75,79
D - YÖNETİM KURULU:%71,16
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR