Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Raporları

Şirket Ünvanı:IŞIKLAR YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Sektörü:Finans ve sigorta faaliyetleri
Kuruluş Tarihi:24.06.1977
Geçerlilik Tarihi:28.05.2014 - 28.05.2015
A - PAY SAHİPLERİ:%89,29
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%75,21
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%75,76
D - YÖNETİM KURULU:%72,55
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR