Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Raporları

Şirket Ünvanı:İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Sektörü:İnşaat
Kuruluş Tarihi:06.11.1965
Geçerlilik Tarihi:08.12.2017 - 08.12.2018
A - PAY SAHİPLERİ:%93,85
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%95,67
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%93,95
D - YÖNETİM KURULU:%90,38
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR
Geçerlilik Tarihi:23.12.2016 - 23.12.2017
A - PAY SAHİPLERİ:%93,95
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%95,67
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%91,93
D - YÖNETİM KURULU:%90,38
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR
Geçerlilik Tarihi:29.12.2015 - 29.12.2016
A - PAY SAHİPLERİ:%91,79
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%93,18
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%91,93
D - YÖNETİM KURULU:%90,20
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR
Geçerlilik Tarihi:30.12.2014 - 30.12.2015
A - PAY SAHİPLERİ:%87,92
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%88,85
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%90,93
D - YÖNETİM KURULU:%85,14
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR