Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Raporları

Şirket Ünvanı:ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.
Sektörü:Faktöring Şirketleri
Kuruluş Tarihi:04.04.1994
Geçerlilik Tarihi:29.12.2017 - 29.12.2018
A - PAY SAHİPLERİ:%75,33
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%70,83
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%79,83
D - YÖNETİM KURULU:%68,08
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR
Geçerlilik Tarihi:30.12.2015 - 30.12.2016
A - PAY SAHİPLERİ:%75,33
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%72,75
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%77,81
D - YÖNETİM KURULU:%70,93
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR