Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Raporları

Şirket Ünvanı:GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Sektörü:Finans ve sigorta faaliyetleri
Kuruluş Tarihi:09.07.1996
Geçerlilik Tarihi:21.12.2018 - 21.12.2019
A - PAY SAHİPLERİ:%94,50
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%95,67
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%94,95
D - YÖNETİM KURULU:%93,33
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR
Geçerlilik Tarihi:22.12.2017 - 22.12.2018
A - PAY SAHİPLERİ:%94,50
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%95,67
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%94,95
D - YÖNETİM KURULU:%92,99
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR
Geçerlilik Tarihi:23.12.2016 - 23.12.2017
A - PAY SAHİPLERİ:%94,50
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%95,67
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%94,95
D - YÖNETİM KURULU:%92,10
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR
Geçerlilik Tarihi:25.12.2015 - 25.12.2016
A - PAY SAHİPLERİ:%93,14
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%95,51
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%93,95
D - YÖNETİM KURULU:%94,41
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR
Geçerlilik Tarihi:26.11.2014 - 26.12.2015
A - PAY SAHİPLERİ:%91,53
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%92,51
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%92,95
D - YÖNETİM KURULU:%91,22
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR
Geçerlilik Tarihi:31.12.2013 - 31.12.2014
A - PAY SAHİPLERİ:%89,23
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%91,67
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%92,31
D - YÖNETİM KURULU:%88,52
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR
Geçerlilik Tarihi:21.01.2013 - 21.01.2014
A - PAY SAHİPLERİ:%81,54
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:%86,67
C - MENFAAT SAHİPLERİ:%87,18
D - YÖNETİM KURULU:%80,33
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

BASIN BÜLTENİRAPOR